Ik leer leren

Leren

Spellingbootcamp
Sinds Oktober 2019 kunnen kinderen ook een spellingbootcamp volgen! Kinderen automatiseren verschillende categorieën tijdens allerlei spelletjes waarbij bewegen ook een grote rol speelt. Door deze manier van leren wordt spelling alleen maar weer leuker! Ook met elkaar oefenen en daardoor elkaar helpen is belangrijk. Daarnaast heeft beweging een positief effect op de concentratie.
 
Volg de facebook pagina van Kennis Is Meer om te zien wanneer de volgende bootcamp start. De training kan ook individueel gevolgd worden. Neem dan contact op via de site.
 

 
Jamara Rekencoach
Sinds Maart 2019 ben ik ook Jamara Rekencoach. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn bij erg gebaat bij deze methode. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan.
 
De uitgangspunten van de Jamara rekenmethode:
 
• 1 eenduidige strategie
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
• hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
• inzicht in getalstructuur aanbrengen
• op de juiste wijze leren automatiseren
 
Ik leer leren
Sinds 2013 geef ik ook de cursus "Ik leer Leren". Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. Ze krijgen inzicht in hun leerproblemen en leren verschillende leerstrategieën in te zetten. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Kinderen leren dus.... hoe kan ik het op mijn eigen manier leren?
 
De training is geschikt voor kinderen uit groep 7, 8 en kinderen die net naar de middelbare school zijn gegaan. Het wordt gegeven in groepjes van 4 tot 6 kinderen. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur. De training kan ook individueel gevolgd worden.
 
Meer informatie: www.ikleerleren.nl
 

Recent op twitter

Een overzicht van de laatste 4 berichten van @KennisIsMeer op Twitter.

Kennis Is Meer Telefoon +31 (0)6 253 434 91 IBAN NL90 INGB 0670.2122.37 Twitter     Facebook
Dorpsstraat 59 Email info@kennisismeer.nl KVK Nr. 55761453
2396 HD Koudekerk aan den Rijn Website www.kennisismeer.nl BTW Nr. NL 196829562B01